Chào mừng quý vị đến với website của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Pa

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN-TB NĂM HỌC 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Phúc
Ngày gửi: 09h:16' 02-03-2016
Dung lượng: 15.3 KB
Số lượt tải: 1333
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG: Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

………….ngày tháng năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA
CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Thư viện trường học được kiểm tra: ...............................................................
Ngày kiểm tra: ..................................................................................................
Thành phần đoàn kiểm tra: ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Đại diện trường được kiểm tra:
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................

I/ VỀ SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, BẢN ĐỒ, TRANH ẢNH GIÁO DỤC, BĂNG ĐĨA GIÁO KHOA.
1. Sách giáo khoa: Tổng số sách của toàn trường--------------bộ/ -------học sinh, trong đó:
Khối 1:------bộ, Khối 2:------ bộ, Khối 3:------ bộ, Khối 4:------, Khối 5:------ bộ, Khối 6:------ bộ,
Khối 7:------ bộ, Khối 8:------ bộ, Khối 9:------ bộ,

2. Sách nghiệp vụ của giáo viên:
a) Các Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, ngành, liên Bộ, các tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông (số lượng hiện có………………………………………………………..).
b) Các sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm (liệt kê số lượng hiện có……………………………………………………………………………).
c) Các sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ (liệt kê số lượng hiện có…………………………………… ………..).
3. Sách tham khảo
a) Các sách công cụ, tra cứu: từ điển, tác phẩm kinh điển (liệt số lượng hiện có…………………………………………………………………………).
b) Sách tham khảo của các môn học (liệt kê số lượng hiện có…………………………….).
4. Báo, tạp chí: Liệt kê tên báo, chí (Báo Nhân dân, báo Giáo dục và Thời đại, tạp chí Giáo dục, và các loại báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với ngành học, cấp học.Ngoài ra còn có các loại báo, tạp chí khác phù hợp với lứa tuổi và bậc học của nhà trường).
…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bản đồ và tranh ảnh giáo dục, bảng giá giáo khoa:
Đảm bảo đủ các loại bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng, đĩa giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục.
…………………………………………………………………………………………………………………..
II/ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Trang, thiết bị:
- Giá sách:---------cái; Tủ:---------cái; Sổ mục lục:-------quyển;
- Các loại bảng: (giới thiệu sách, lịch đọc,………………………)
- Bàn ghế cán bộ làm công tác thư viện: -------bộ;
- Chỗ ngồi của phòng đọc cho giáo viên:-------chỗ;
- Chỗ ngồi của phòng đọc cho học sinh:-------chỗ;
- Nối mạng Internet:--------
- Phần mềm quản lý thư viện: --------
- Các loại máy phục vụ cho thư viện: (vi tính, Có đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.
…………………………………………………………………………………………………………………..

III. VỀ NGHIỆP VỤ.
Đăng ký, mô tả, phân loại:
Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện……………….
2. Hướng dẫn sử dụng thư viện
- Nội quy thư viện:--------,
- Bản hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục sử dụng tài liệu trong thư viện:--------

IV. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức, quản lý:
- Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách thư viện: ----------
Hiệu trưởng nhà trường phân công một lãnh đạo trường trực tiếp phụ trách công tác thư viện.
…………………………………………………………………………………………………………………..
- Cán bộ thư viện:
+ Chuyên trách:-----------; kiêm nhiệm:--------------
+ Trình độ chuyên môn:---------------------------
- Phối hợp trong công tác thư viện (Nêu mạng lưới cộng tác viên).
Thư viện phải có mạng làm cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để giúp cán bộ thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường.
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Hoạt động của thư viện
- Có nội quy thư viện:----------
- Số lần tổ chức ngoại khóa:-----------------------
Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc của giáo viên. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh..., phối hợp với các bộ phận
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓